Kennis, kunde en ervaring delen met professionals in Oost-Nederland

Aarnout Mijling over het belang van Gelderse kastelen

Aarnout Mijling (manager exploitatie & PR 7 Gelderse kastelen) spreekt over het belang en de uitdagingen van het in stand houden van historische gebouwen en gebieden in Gelderland. Wat ligt er aan de basis en waarom is het belangrijk dat we dit in stand houden? Wie dragen er zorg voor die instandhouding en op welke wijze kan het bedrijfsleven ondersteuning bieden aan het waarborgen van het decor van het toneelstuk ‘Gelderland door de eeuwen heen’?

aarnout mijling_geldersch landschap en kastelen_de wijzen van het oosten_DWVHO_TG017-03

Presentatie: Wilco de Jong. Regie: Nick van Triest. Camera: Boy van Dulmen en Jesper Hunter. Visagie: Nathalie Pot-Scheerder (De Hoofdzaak). Productie en realisatie: Crystal Park New Media.

aarnout mijling_geldersch landschap en kastelen_de wijzen van het oosten_DWVHO_TG017_01