Kennis, kunde en ervaring delen met professionals in Oost-Nederland

XL-SPECIAL: 4 vragen aan Jan Engels

Jan Engels is wethouder in Bronckhorst. Wat is zijn kijk op de hedendaagse samenleving en hoe acteert hij in het politieke veld? Aan de hand van vier vragen over actuele thema’s van verschillende betrokkenen in gemeente Bronckhorst krijgen we een beeld van de mens en politicus. Johan Goldschalk (CultuurMij Oost) vraag Jan hij het begrip ‘innovatie in het sociale domein’ vertaalt naar gewone-mensentaal? Ronald Pelgrom (IJsboerderij de Steenover) wil weten hoe het zit met de scheefgroei van de OZB tussen de woonkernen en het buitengebied. Henkjan Kok is benieuwd naar de aanpak van Jan Engels inzake het bieden van gepaste woonruimte aan starters tijdens de huidige krimp. En Gerjo Berentschot is benieuwd hoe Jan staat tegenover investeren in sport en dan in het bijzonder in het vinden van een goede locatie voor een wielerparcours voor Gerjo’s wielervereniging. Gerbrand Pot van Crystal Park gaat met Jan in gesprek in Galerie Kunst en Koffie in de Marspoortstraat in Zutphen.